ملاقات کردن آمادگی قرارداد استقلال روزبه چشمی

ملاقات کردن: آمادگی قرارداد استقلال روزبه چشمی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اعمال خشونت راه درستی جهت پاسخ به اعتراضات نیست / محمود صادقی

محمود صادقی در تصویر العمل به حوادث کازرون تاکید کرد اعمال خشونت راه درستی جهت پاسخ به اعتراضات مردم نیست.

اعمال خشونت راه درستی جهت پاسخ به اعتراضات نیست / محمود صادقی

محمود صادقی: اعمال خشونت راه درستی جهت پاسخ به اعتراضات نیست

عبارات مهم : خشونت

محمود صادقی در تصویر العمل به حوادث کازرون تاکید کرد اعمال خشونت راه درستی جهت پاسخ به اعتراضات مردم نیست.

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس دهم در تصویر العمل به حوادث کازرون اعلام کرد که پیگیر تقسیمات کشور در این شهرستان است.

اعمال خشونت راه درستی جهت پاسخ به اعتراضات نیست / محمود صادقی

او در توئیتر خود نوشت: پیرو درخواست بعضی از اهالی کازرون مدتی است راجع به علت عوض کردن تقسیمات کشوری در این شهرستان پرس و جو می کنم؛ مردم انتظار دارند قانون ملاک عمل باشد. اعمال خشونت راه درستی جهت پاسخ به اعتراضات مردم نیست.

واژه های کلیدی: خشونت | اعتراضات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs