ملاقات کردن آمادگی قرارداد استقلال روزبه چشمی

ملاقات کردن: آمادگی قرارداد استقلال روزبه چشمی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی ریسک بالای بروز سرطان پوست در گیرندگان کلیه

یافته ها نشان می دهد بیماران پیوند کلیه نسبت به جمعیت عمومی زیاد در معرض ریسک مبتلا شدن به ملانوما (سرطان پوست) قرار دارند. 

ریسک بالای بروز سرطان پوست در گیرندگان کلیه

ریسک بالای بروز سرطان پوست در گیرندگان کلیه

عبارات مهم : ایمنی

یافته ها نشان می دهد بیماران پیوند کلیه نسبت به جمعیت عمومی زیاد در معرض ریسک مبتلا شدن به ملانوما (سرطان پوست) قرار دارند.

به گزارش مهر، احتمال بروز سرطان پوست در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه به خصوص در افراد مسن تر، مردان و سفیدپوستان به مراتب زیاد از سایر افراد است.

ریسک بالای بروز سرطان پوست در گیرندگان کلیه

درمان سیستم ایمنی در طول عمر یکی از تغییرات پیچیده سبک زندگی است که بیماران دریافت کننده پیوند کلیه با آن روبرو هستند. نوع، شدت و طول مدت قرارگیری در معرض «سیستم ایمنی درمانی» در ریسک مبتلا شدن به سرطان پوست نظیر ملانوما بعد از پیوند تاثیر دارد.

در این مطالعه مونا آسچا، سرپرست تیم تحقیق از مرکز پزشکی کلیولند اوهایو، و همکارانش از پایگاه داده گروهی از دریافت کنندگان پیوند کلیه از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ استفاده کردند. محققان شیوع و فاکتورهای پرخطر مبتلا شدن به ملانوما را بررسی کردند.

یافته ها نشان می دهد بیماران پیوند کلیه نسبت به جمعیت عمومی زیاد در معرض ریسک مبتلا شدن به ملانوما (سرطان پوست) قرار دارند. 

از بین ۱۰۵,۱۷۴ بیمار دریافت کننده پیوند کلیه بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲، ۴۸۸ نفر (۰.۴ درصد) بعد از پیوند کلیه مبتلا به سرطان پوست از نوع ملانوما شده است بودند.

تحقیقات نشان داد اکثر بیماران مبتلا به ملانوما مرد بوده و به طورمیانگین ۱۱ سال مسن تر از سایر افراد بدون مبتلا شدن به ملانوما بودند.

تقریبا تمامی بیماران مبتلا به ملانوما سفیدپوست بودند و در مقایسه با افراد بدون مبتلا شدن به سرطان پوست، عمدتا تحت درمان با سرکوب کننده های ایمنی cyclosporine یا sirolimus قرار گرفته بودند.

ریسک بالای بروز سرطان پوست در گیرندگان کلیه

محققان به دنبال شناسایی فاکتورهای پرخطر در گروه افراد در معرض این خطر هستند.

واژه های کلیدی: ایمنی | دریافت | مبتلا شدن | سرطان پوست | سرطان پوست | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs