ملاقات کردن آمادگی قرارداد استقلال روزبه چشمی

ملاقات کردن: آمادگی قرارداد استقلال روزبه چشمی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

امید به تحرک بازار مسکن در نیمه دوم سال

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه ۹۶، سال خوبی جهت مستاجران نبود، گفت: واحدهای اجاره‌ای متناسب با نیاز مردم در کشور تهیه نشده و فشار بر روی دوش مستاجر..

ادامه مطلب

پادگان‌خواری در پایتخت کشور عزیزمان ایران

احمد حكيمي پور، عضو سابق شوراي شهر تهران: بر اساس ضوابط ميراث فرهنگي اگر قابليت تاريخي پادگان ٠٦ مشخص شود، قانون اجازه ساخت و ساز آن را نمي دهد جعفر خطير، م..

ادامه مطلب